• ورود / ثبت نام

          تغیرات طرح پرداخت پاداش بازاریابی شبکه ای

طرح پرداخت پاداش پیش رو طرحی ترکیبی و تشکیل شده از چند طرح معروف و قابل اعتماد در صنعت بازاریابی شبکه ای می باشد. در طراحی این پلن تلاش شده است تا تمام ملزومات کاری یک توزیع کننده ، از زمان ثبت نام تا رسیدن به مراحل کاری بالاتر، واقعگرایانه و حساب شده تعریف و تنظیم گردد. نگاه مدیریت شرکت نگاهی بر پایه تجارت قانونمند ، اخلاق گرا و با تبعیت کامل از قوانین حاکم می باشد، لذا در طراحی پلن از هرگونه تلاشی در جهت حرکت به سمت کسب سود یک طرفه و غیر اخلاقی اجتناب شده است و همواره تلاش گردیده ضمن رعایت موازین جاری این تجارت، کسب و کاری شرافتمندانه بر پایه فروش محصولات باکیفیت و خدماتی مطلوب همراه با ساختاری برنده برنده ما بین شرکت ، مشتریان و کلیه بازاریابان محترم ایجاد گردد.

طرح پرداخت پاداش شرکت ترکیبی از طرح پاداش خرده فروشی و تک سطحی و چند سطحی پلکانی و پاداش ماتریسی و نسلی میباشد و به گونه ای طراحی شده است که در بیشترین حا‌لت تا 40 درصد پاداش پرداخت نماید .لازم به ذکر است کلیه پاداش ها ی مربوط به حجم فروش بعد از احتساب ضرایب هر کالا محاسبه و تا هفتم ماه بعد پرداخت می گردد

کلیه کمیسیون ها و پاداش های این طرح در قالب حداکثر هفت سطر ارائه گردیده است.

لازم به ذکر است که کلیه محاسبات در سطح های ذکر شده با احتساب کل حاشیه سود برابر 100% محاسبه می شود.

پاداش خرده فروشی….....................................(9%)

پاداش چند سطحي ……............................(28%)

پاداش نسلی……...................................(2.8%)

پاداش سفيران….....................................(0.2%)

 

 

 

 

 

تعاریف واصطلاحات

توزیع کننده: یک توزیع کننده شخصی است که از طریق یک توزیع کننده دیگر به شرکت معرفی می گردد و بعد از ثبت نام می تواند از طرح پرداخت پاداش شرکت کسب درآمد نماید

زیرمجموعه: به موقعیتهایی ( توزیع کننده ) در سلسله مراتب زیر مرکز درآمد گفته می شود. سرشاخه : به موقعیتهایی ( توزیع کننده ) در سلسله مراتب بالای یک مرکز درآمد باشد گفته می شود.

سطوح: سطوح به لایه های زیرمجموعه یک توزیع کننده گفته می شود. مراکز درآمدی که یک فرد، حامی موقعیتی آنهاست، شامل سطح اول می شود. موقعیتهای زیر سطح اول، شامل سطح دوم هستند و به همین ترتیب تا پایین ادامه پیدا می کند. حجم فروش یک مرکز درآمد در هیچ یک از سطوح زیرمجموعه شمارش نمی شود. حجم فروش مشتری به منظور تعیین موقعیت/ سطحی که در آن قرار دارد در مرکز درآمدی خود توزیع کننده محاسبه می شود.تعریف کار  مصداقی برای رده مدیریتی طبق جدول ضمیمه برای بحث سازمان فروش و حجم فروش در پلن تعریف و اطلاع رسانی شده است.هر فرد مجاز به داشتن یک جایگاه می باشد و هیچگونه شرط تعادل در دست ها و زیر شاخه ها در پرداخت لحاظ نمی شود. (طبق پلن)شرکت فقط کالایی که از دبیرخانه مجوز دریافت نموده است را می تواند به فروش برساند و هرگونه ارجاع از سایت شرکت به باشگاه مشتریان و یا خدمات شبکه ای وجاهت قانونی ندارد و غیرقانونی است.نسل: هر مرکز درآمدی که به رتبه ای مساوی و یا بالاتر از رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود دست پیدا کند، یک نسل را تشکیل می دهد.برای رسیدن به هم رده و هم رتبه مدیر یاقوت کبود در عمق گروه فروش، شرکت حداکثر تا 7 سطح گروه فروش را مورد بررسی قرار می دهد

تمام مراکز درآمدی مساوی و یا بالاتر از رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود واجد شرایط دریافت پورسانت نسلی می باشند

نسل اول- نسل اول هر مرکز درآمد، شامل همه مراکز درآمدی زیرمجموعه یک مرکز درآمد به سمت پایین است تا جایی که مرکز درآمدی با رتبه مساوی یا بزرگتر از رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود قرار دارد و شامل آن مرکز درآمد نیست

به عبارت ساده تر- نسل اول: همه افراد زیرمجموعه یک مرکز درآمد از خود آن مرکز درآمد تا جایی که به مرکز درآمدی برسد که رتبه مساوی یا بیشتر از رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود داشته باشد و آن مرکز درآمد را شامل نشود

نسل دوم شامل همه مراکز درآمدی از یک شاخه زیرمجموعه هر مرکز درآمد از جایی که مرکز درآمد با رتبه مساوی یا بیشتر از رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود باشد تا جایی که مجددا یک رتبه بیشتر یا مساوی رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود وجود داشته باشد، و آن را شامل نشود.

تعاریف نسل اول و نسل دوم برای سایر نسلها نیز در طرحهای پرداخت پورسانت ادامه پیدا می کند.

لازم به ذکر است حجم فروش شخصی، در نسل اول توزیع کننده محاسبه می شود.

فشرده سازیبه فرآیندی گفته می شود که در آن مراکز درآمد غیر فعال به طور موقت از زیرمجموعه با هدف انجام محاسبات پاداش حذف می شوند. مراکز درآمد فعال به سمت بالا برای اشغال موقعیت مراکز درآمد غیر فعال حرکت می کنند. اين فرآيند به طور موثری نقاط مرده را از سازمان حذف کرده و بیشترین حجم را برای پرداخت کمیسیون فراهم می کند. مقدار حجمی که منجر به فشرده سازی می شود مبلغ 100.000 تومان در ماه می باشد. در این طرح پرداخت پاداش، یک توزیع کننده ، زمانی به عنوان فعال شناخته می شوند که سفارش خریداری شده در دوره پرداخت پاداش جاری، بیشتر از 100.000 تومان باشد. در صورتی که در سطوح مابین دو توزیع کننده فعال مراکز درآمد غیر فعال با سفارش ماهیانه کمتر از 100.000 تومان وجود داشته باشد، جهت پرداخت بیشترین کمیسیون چند سطحی به توزیع کنندکان، حجم فروش شخصی لایه های غیر فعال به حجم فروش توزیع کننده سطح پایین تر اضافه می گردد تا تمام لایه ها حجم فروشی بالاتر از 100.000 تومان داشته باشند.

رتبه : یک رتبه، معیار دستیابی به مزایا و شایستگی ها در ساختار پرداخت پاداش است. مراکز درآمد باید شرایط لازم برای دریافت مزایای مرتبط با یک رتبه در طول دوره پرداخت پاداش را کسب نمایند

امتیاز محصول: هر محصول دارای امتیازی می باشد که محاسبه رتبه ها براساس آن انجام می شود. امتیاز دقیق محصولات طبق جدولی به توزیع کنندگان ارائه می گردد PV

امتیاز تجاری: عددی است که محاسبه پاداش ها براساس آن انجام می شود و مقدار آن 1000000 تومان است.CV 

امتیاز شخصی: برابر است با امتیاز کل محصولاتی که توسط توزیع کننده فروخته می شود. PPV 

امتیاز گروهی: برابر است با امتیاز شخصی توزیع کننده به علاوه امتیاز کل گروه فروش وی تا هفت سطح GPV

توزیع کننده فعال: یک مرکز درآمد زمانی فعال است که حجم سفارش آن در دوره حاضر پرداخت پاداش بیشتر از 100.000 تومان باشد

 

طرح پرداخت پاداش

پاداش خرده فروشی:تخفیف خرده فروشی برای تمامی مقادیر خریداری شده به میزان 22.5% در نظر گرفته شده است و از مبلغ کالا کسر می شود. برای مثال اگر توزیع کننده ای به میزان 100.000 تومان از محصولات شرکت را خریداری نماید می تواند این محصولات را به قیمت 91.000 تومان به مصرف کننده نهایی عرضه کند و 9000 تومان تخفیف کمتر پرداخت کند

پاداش چند سطحی:با توجه به اهمیت این بخش و جایگاه ویژه ای که در روند رشد و کسب درآمد یک توزیع کننده دارد، توضیحاتی جهت درک بهتر این طرح داده می شود. توزیع کنندگان با ارتقاء به رتبه های بالاتر و کسب شرایط لازم، می توانند از تعداد سطوح بیشتری از زیر مجموعه های خود کسب درآمد نمایند. پاداش چند سطحی در اولین رتبه خود %10 در یک سطح و در بالاترین میزان پرداخت %70 در 7 سطح را شامل می شود. 

هر توزیع کننده بعد از رسیدن به رتبه سازمانی مشاور ارشد  و بالاتر حائز شرایط دریافت پاداش سطحی می شود.

لازم به ذکر است که هر راهبر واجد شرایط دریافت پاداش فروش گروهی درصورت رسیدن به اولین رتبه واجد شرایط در زیر مجموعه خود، تفاضل پاداش حجمی دو رتبه رو دریافت می کند و به محض رسیدن به هم رتبه با خود، پاداشی از آن شاخه دریافت نمی کند و درصد پاداش مربوطه به رتبه بعدی در آن شاخه تعلق می گیرد.

 

مشاور : حداقل 100.000 تومان سفارش شخصی

مشاور یک ستاره: امتیاز گروهی 10 امتیاز

مشاور 2ستاره : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه مشاور یک ستاره و بالاتر- یک شاخه مشاور ارشد و بالاتر- امتیاز گروهی مورد نیاز 30 GPV

مشاوره 3ستاره   : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه مشاور یک ستاره و بالاتر- یک شاخه مشاور 2 ستاره و بالاتر- امتیاز گروهی مورد نیاز 80

حامی برنز : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه مشاور 2 ستاره و بالاتر یک شاخه مشاور 3 ستاره  و بالاتر- امتیاز گروهی مورد نیاز  180

حامی نقره : یک شاخه مشاور و بالاتر-یک شاخه مشاور 3 ستاره بالاتر-یک شاخه حامی برنز و بالاتر-امتیاز گروهی (GPV) مورد نیاز 380 امتیاز.

حامی طلا : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه حامی برنز و بالاتر- یک شاخه حامی نقره و بالاتر- امتیاز گروهی (GPV) مورد نیاز 780 امتیاز 

 مدیر یاقوت : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه حامی نقره و بالاتر- یک شاخه حامی طلا و بالاتر- امتیاز گروهی (GPV) مورد نیاز 1580 امتیاز.

مدیر یاقوت کبود : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه حامی طلا و بالاتر- یک شاخه مدیر یاقوت و بالاتر- امتیاز گروهی (GPV) مورد نیاز 3180 امتیاز.

مدیر زمرد : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه مدیر یاقوت و بالاتر- یک شاخه مدیر یاقوت کبود و بالاتر- امتیاز گروهی GPV)  مورد نیاز 6380 امتیاز.  

راهبر الماس : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه مدیر یاقوت کبود و بالاتر- یک شاخه مدیر زمرد و بالاتر.  امتیاز گروهی 12780  امتياز.

راهبر الماس آبی : یک شاخه مشاور  و بالاتر- یک شاخه مدیر زمرد و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس و بالاتر- امتیاز گروهی  مورد نیاز 25580 امتیاز .  

راهبر الماس سرخ : یک شاخه مشاور  و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس آبی و بالاتر- امتیاز گروهی GPV مورد نیاز 51180 امتیاز.

راهبر الماس سیاه : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس آبی و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس سرخ و بالاتر-امتیاز گروهی GPV مورد نیاز 102380  امتیاز.

سفیر: یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس سرخ و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس سیاه و بالاتر.امتیاز گروهیGPV  مورد نیاز 204780 امتیاز.

سفیر ممتاز : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه راهبر الماس سیاه و بالاتر- یک شاخه سفیر و بالاتر- امتیاز گروهیGPV مورد نیاز 409580 امتیاز.

سفیر برتر : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه سفیر  و بالاتر- یک شاخه سفیر ممتازو بالاتر-امتیاز گروهی GPV مورد نیاز 819180 امتیاز. 

سفیر ارشد : یک شاخه مشاور  و بالاتر- یک شاخه سفیر ممتازو بالاتر- یک شاخه سفیر برترو بالاتر-امتیاز گروهی GPV مورد نیاز 1638380 امتیاز.

سفیر پیشتاز : یک شاخه مشاور و بالاتر- یک شاخه سفیر برترو بالاتر- یک شاخه سفیر ارشدو بالاتر-امتیاز گروهیGPV مورد نیاز 3276780 امتیاز.

 

 

 

 

طرح پاداش چند سطحی و شرایط هر رتبه برای کسب پاداش های مربوطه به ترتیب در جدول‌های 1و2 ارائه شده است

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                پاداش نسلی

این طرح در ادامه طرح پورسانت چند سطحی و برای کسب درآمد از لایه های عمیق تر و حجم فروش سازمانی در نظر گرفته شده است. این طرح به صورتی طراحی گردیده است تا ضمن رعایت سقف مجاز پرداخت پورسانت، امکان دریافت پورسانت بیشتر برای توزیع کنندگان تمام وقت را فراهم نماید. با توجه به تعریف نسل در بخش تعاریف، هر توزیع کننده که به رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود دست پیدا می کند یک نسل را تشکیل می دهد و مجموعه وی از توزیع کنندگان هم رتبه در شاخه های بالاتر از خود متمایز می شود.

پورسانت نسلی از رتبه سازمانی مدیر یاقوت کبود در اختیار توزیع کنندگان قرار می گیرد. در اولین رتبه این طرح توزیع کنندگان مدیر یاقوت کبود قرار دارند که ازدرآمد  سازمان فروش خود در نسل اول 10%  پورسانت دریافت می کنند.

پتانسیل واقعی کسب درآمد در طرحهای پرداخت پورسانت نسلی از طریق توانایی کسب درآمد تا هفت سطح زیرمجموعه ممکن خواهد بود.

 

 

 

این پاداش به پاس مداومت و تلاش مستمر و همراهی با شرکت در اختیار راهبران سازمان های فروش قرار می گیرد.

 

باشگاه سفیران

راهبرانی که بتواند به رده راهبر الماس دست یابند و حائز شرایط تعیین شده گردند به باشگاه سفیران شرکت خواهند پیوست.

1-راهبری که بتواند 3 بار رده الماس را کسب نماید یک بار پاداشی به مبلغ 100.000.000 تومان دریافت می کند.

. 2-راهبری که بتواند 3 بار رده الماس سیاه را کسب یک بار پاداشی به مبلغ 500.000.000 تومان دریافت می کند

راهبری که بتواند 3 بار رده سفیر ممتاز را کسب نماید یک بار پاداشی به مبلغ 2.000.000.000 تومان دریافت می کند 3-

راهبری که بتواند 3 بار رده سفیر پیشتاز را کسب نماید یک بار پاداشی به مبلغ 10.000.000.000 تومان دریافت می کند 4-

سفیران شرکت به عنوان اعضای اصلی شرکت میتوانند به صلاحدید مدیریت در تصمیم گیریهای آینده نقشی تاثیر گذار داشته باشند.

فعالیت شرکت بازاريابی "عطا تجارت گستر کارنو" بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه موضوع مواد (2) ، (12) و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

         

دفتر مرکزی: کیلومتر 15جاده مخصوص کرج - خیابان 53 - نبش خیابان دوم پلاک 23

021-44180194 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به عطاکو می‌باشد.

لطفا چند لحظه صبر کنید

پیام

پیام

پیام

پیام

Top